Geneza

OTWartA WYSTAWA odbywa się cyklicznie od 2002r. Inspiracją do jej powstania była istniejąca w wielu miastach europejskich tradycja Otwartych Pracowni.

Inicjatorem i początkowo jedynym organizatorem OTWartEJ WYSTAWY był Dariusz Adryańczyk. Z czasem spośród uczestników Otwartej Wystawy wyłoniła się grupa ludzi, która zaczęła ściśle współpracować przy tworzeniu imprezy.