Kontakt

Biuro festiwalowe: telefon. 504 645 536, 512 639 992   e-mail: otwy@autograf.pl 

Aby zgłosić chęć udziału w kolejnej edycji festiwalu oraz innych imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Otwarta Wystawa, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się tutaj.


Festival Office: Telephone: 504 645 536, 512 639 992   E-mail:otwy@autograf.pl

In order to report the willingness to participate in the next edition of the festival and other events organized by the Otwarta Wystawa Association, please fill out an application, which can be found here.