NOC.ART

"NOCE ART." to trwające jeden wieczór prezentacje dzieł plastycznych,muzyki,filmu i innych działań,do których zapraszani są artyści,wybrani przez organizatora spośród uczestników "Otwartej Wystawy".