Otwarta Wystawa 6


                                                                                                                                 Proj.skład D.Adryańczyk

                        

                       
                        Daniel Szeligowski

                       

                        Tomek Kiedrzyński , Daniel Szeligowski