Otwarta Wystawa

"OTWARTE WYSTAWY" to imprezy multimedialne o charakterze przeglądu, które każdorazowo pokazują dokonania twórcze kilkudziesięciu artystów, w zakresie, plastyki, muzyki, filmu, tańca i itd. Impreza ma niezwykłą formułę i cel. Udział w wystawach mogą brać wszyscy artyści, zarówno profesjonaliści jak i amatorzy, którzy chcą zaprezentować swoją twórczość.Prace nie są oceniane, ani poddawane selekcji. Każdy z uczestników jest odpowiedziały za prezentacje swoich dokonań.

Celem "OTWARTEJ WYSTAWY" jest zintegrowanie i rozbudzenie środowisk twórczych w ŁODZI. Odkrywanie nowego potencjału twórczego.

"OTWARTA WYSTAWA" daje możliwość konfrontacji i przyspiesza progresję, ułatwia kontakt między artystami różnych muz, przez co staje się płaszczyzną wymiany i współpracy. Galerzystom daje cenną możliwość obserwowania rozwoju młodych artystów wchodzących na rynek sztuki.
Dzięki udziałowi w "OTWARTEJ WYSTAWIE" wielu artystów otrzymało propozycje wystaw w profesjonalnych galeriach, nawiązało cenne kontakty i sprzedało swoje prace.